Διανεμητής ξηρών τροφίμων Classix Garibaldi | XCL02-380 SS Inox