Φριτέζα αερίου με ένα κάδο 8 lt / FR170 / 40 x 70 x 34 cm