Καλάθι ποτηριών Πλαστικό 6,4×6,4 cm 50×50 cm | 10 cm 49 θέσεων | 71-3013