Κάρτα πλαστικοποιημένη | 24 τεμ. | HKR02 (χωρίς stand)