Λεκάνη| πολυκαρμπονικά 6,5 cm βάθος | GN1/1 | PC-7002