Σχάρα στραγγίσματος Polycarbonate GN 1/1 |46,4x26 cm