ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΠΡΟΘΗΚΗ 2 ΘΕΣΕΩΝ 1/1 33X33X20 PRO10-33-2P