Δίσκος ακρυλικός για καλύμματα KLC 8 εκ. ύψος | KLC06