Δίσκος παρουσίασης Onda Ανάγλυφος | GN 1/1 | TFN02-3353