Δίσκος ψυχόμενος Profit | GN 1/1 | Χωρίς καπάκι | YIT01-11