Δίσκος ψυχόμενος VARIO | Χωρίς καπάκι | YVT01-11-WG