Δοχείο Υπολειμμάτων knock box GN 1/4 inox/silicone 26,5x16,2 | 30.41591