Δοχείο Υπολειμμάτων Κnock box GN inox/silicone 17,5x16,2 | 30.41590