ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ HLP MARBLE WHITE-GREY 5145 HM5827.11 65X69