ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ HM5160.01 COMPACT HPL 60x60 εκ. ΛΕΥΚΗ