ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ WERZALIT 120Χ80 CEMENT 5648 HM5630.12