ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ WERZALIT 80Χ80 CEMENT 5648 HM5231.12