ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ WERZALIT Φ60 CEMENT 5648 HM5227.12