Καλάθι γενικής χρήσης Πλαστικό 50x50 cm | 10 cm| 71-3016