Κάλυμμα δίσκου παραλληλεπίπεδο 53 x 32,5 GN 1/1 | KLC00-32