Καρότσι μεταφοράς κρεάτων με τσιγγέλια | 100x55x170