Καταιωνιστήρας FRICOSMOS Μονή παροχή και Περιστροφή | 463054