Πλυντήριο με καλάθι 40X40 cm COMENDA RB34DD με ενσωματωμένες δοσομετρικές αντλίες