Πλυντήριο με καλάθι 50X50 cm COMENDA RF45DD/1 με ενσωματωμένες δοσομετρικές αντλίες