Πλυντήριο ποτηριών - πιάτων ALFA KNOSSOS 50 / 230V