Πλυντήριο ποτηριών – πιάτων ALFA KNOSSOS 50 / 230V