Πλυντήριο ποτηριών – πιάτων ALFA KNOSSOS 50 | Τριφασικό