Πλυντήριο ποτηριών - πιάτων ALFA KNOSSOS 50 | Τριφασικό