Πολυκοπτικό SIRMAN Ιταλίας με επιλογή δίσκων κοπής 220V| TM2