Συσκευαστικό Θερμοκλειστικό vacuum Lavezzini για Δισκάκια PP | SV300 & SV400 Digit