ΒΑΣΗ ΚΟΛΟΝΑΤΗ 4 ΠΟΔΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 70×70 Η/Β 652-070