Βιτρίνα ψυγείο συντήρησης σαλατών 6GN 1/3 | SAL 1500-38