Χωνοθήκη Plexiglass κλειστή με Πορτάκι | ICC05-1P-V2