Χωνοθήκη Plexiglass Μονή με Πορτάκι 1 θέση | ICC05-1P