Καλάθι πιάτων – δίσκων Πλαστικό 50×50 cm | 10 cm | 71-3022