Καταιωνιστήρας FRICOSMOS Μονή παροχή με Βρύση | 463070