Χωνοθήκη plexiglass Maxi Ανοιχτή 10 θέσεων | ICH01-5P